ALUMNI

EdTech Awards 2022

RRETH NESH

Edtech Awards është një platformë që synon të promovojë individë, produkte dhe platforma të cilat e transformojnë edukimin nëpërmjet teknologjisë digjitale. Përmes këtij promovimi që Edtech Awards synon të zgjerojë dhe të përmirësojë industrinë e teknologjisë ed-tech, duke ofruar një mundësi për më të mirën, pavarësisht vendndodhjes, madhësisë apo suksesit aktual. Ne jemi optimistë se harmonia midis teknologjisë digjitale – qoftë harduer, softuer apo përmbajtje dhe edukimit, për audiencë të të gjitha moshave, gjinive, prejardhja, aftësive dhe ambicieve, do të përmirësojë cilësinë e jetës për njerëzit, për brezat e ardhshëm. 

Vlera jonë thelbësore është se teknologjia jo vetëm që rrit aksesin në arsim, por përmirëson arsimin. Mund ta bëjë mësimin më të këndshëm, efikas dhe të lehtë, dhe promovon lëvizshmërinë sociale. Edukimi digjital ka të bëjë me promovimin e fuqizimit të mendjes, për të krijuar gjeneratën e ardhshme të zgjidhësve të problemeve dhe mendimtarëve. 

Në Çmimet e Edtech Awards, ne inkurajojmë mundësitë e investimeve në këtë sektor dhe përfitimet financiare që janë të disponueshme nga teknologjia ed-tech. Po kështu, ne shpresojmë që skema jonë e çmimeve dhe e çertifikimit të çojë në përfitime dhe rezultate të tjera në sektorin në rritje të vazhdueshme që është arsimi digjital. Kjo përfshin rritjen e diversitetit në industri, akses më të mirë në arsim dhe hapa të mëdhenj në përmirësimin e mirëqenies së njerëzve.

Çmimet qe jepen janë çmimet më të pavarura. Ata njohin angazhimin, entuziazmin dhe pasionin për teknologjitë e mesimit digjital. Finalistët përzgjidhen nga paneli ynë i pavarur i ekspertëve. Të fitosh një çmim të të mësuarit është shumë më tepër sesa të vlerësohesh për arritje. Është të bëhesh pjesë e një komuniteti prestigjioz dhe ekskluziv – ku pasioni takohet me krijimtarinë dhe këmbëngulja takohet me rezultatet. 

Programi evoluon së bashku me inovacionet gjithnjë në ndryshim në teknologji, por misioni kryesor mbetet i njëjtë: nderimi i përsosmërisë në produktet dhe shërbimet kryesore të teknologjisë. Fituesit e çmimeve përdorin çmimin e tyre si një përfaqësim prestigjioz i arritjeve dhe vizionit të jashtëzakonshëm. Ne jemi të apasionuar për atë që teknologjia mund të arrije dhe veçanërisht në fushën e edukimit, dhe jemi të përkushtuar të ofrojmë një platformë për njohje të dedikuar për kompanitë dhe produktet e shquara EdTech në të gjithë rajonin.

UDHEZIME

 1. Aplikimet për Konkursin e Çmimeve Edtech Awards duhet të dorëzohen vetëm në ….. Shqip/Anglisht
 2. Organizatorët e Edtech Awards – rezervojnë të drejtën për të refuzuar dhe/ose fshirë çdo projekt që është paraqitur në ndonjë gjuhë tjetër përveç anglishtes/shqipes, qoftë pjesërisht apo tërësisht.
 3. Asnjë aplikant nuk mund të aplikojë për më shumë se një kategori çmimesh me të njëjtin projekt.
 4. Të gjitha aplikimet duhet të jepen dhe të jenë në përputhje me rregullat/formatet e paraqitjes.
 5. Të gjitha aplikimet e dorëzuara duhet të jenë të ligjshme.
 6. Çdo aplikim që përmban materiale fyese do të skualifikohet.
 7. Regjistrimet duhet të merren jo më vonë se data e fundit e publikuar.
 8. Pas afatit të dorezimit, projektet nuk mund të tërhiqen.
 9. Gjatë aplikimit, aplikantët pranojnë se të gjitha afatet dhe/ose datat që kanë të bëjnë me Çmimet e Edtech Awards mund të jenë subjekt i ndryshimit dhe se ndryshime të tilla do t’u komunikohen të gjithë aplikantëve me email.

CMIMET:

 1. THE CODER
 2. MENTOR OF THE YEAR
 3. TRAINER OF THE YEAR
 4. RISING STAR
 5. WHITE HAT
 6. SCHOOL OF THE YEAR
 7. GIRLS TECH

JURIA

Një panel jurie do të vendosë fituesit bazuar në kriteret e mëposhtme:

 • Kreativiteti: Sa origjinal është ky produkt?
 • Potenciali: Cila është jetëgjatësia, aktualizimi dhe përfitimi i idesë?
 • Funksionaliteti: Sa i aksesueshëm dhe efektiv është ky produkt për përdoruesit e tij të synuar?
 • Ekipi/Njerëzit: Si do ta bëjë ekipi juaj sukses kompaninë tuaj?
 • Ndikimi: Cili është potenciali i produktit për të përmirësuar rezultatet arsimore?

SPONSOR:


PARTNERE:

 1. BASHKIA TIRANE
 2. AADF
 3. AKSHI
 4. MINISTRIA E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISE
 5. TUMO

Rregjistrohu këtu: