Success Stories

Qendra Protik me mbështetjen e Ministër për Inovacionin dhe Administratën Publike, Znj.

Java e Inovacionit ishte eventi më i madh e i rëndësishëm, i organizuar nga Ministri për Inovacionin dhe Administratën Publike (MIAP) gjatë këtij viti.

Në qershor të vitit 2013 Qendra Burimore Protik organizoi dhe mirëpriti në mjediset e saj Startup Weekend Tirana. Në këtë aktivitet morën pjesë rreth 70 konkurrentë, 14 mentorë, dhe 7 pjesëtarë të nderuar jurie.

Klubi i Inovatorëve të Rinj është një ndër projektet më të rëndësishme të Protik-ut, i cili është edhe një histori suksesi deri më tani.