Publications

Misioni i Protik është që të shërbejë si një katalizator për zhvillimin e industrisë së TIK-ut në Shqipëri, të promovojë inovacionin dhe sipërmarrjen, të

Më 18 prill 2013, qëndra burimore Protik me mbështetjen e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Mbretërisë të Norvegjisë, dhe në bashkëpunim me Athena Project Mangement, Crimson Capital dhe Qendra Inovacioni i Kosovës paraqiti "Katër Guidat për bizne