Mjediset Teknike të Testimit

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Protik ofron mjedise tërësisht funksionale për testime për studentë dhe të tjerë të apasionuar pas teknologjisë, të cilët duan të praktikojnë dijet e tyre live në këto mjedise, ku edhe mund të familjarizohen me pajisjet më të përdorura të fushës. Këto mjedise janë të pajisura me 2 servera, 2 kompjutera, një router Cisco dhe një switch.

Njëkohësisht, Protik po punon për të krijuar një mjedis privat në të cilin mund të kryhen testime virtuale, pasi ai mund të ofrojë një shumëllojshmëri mundësish për të kryer testime dhe eksperimente.