Facilities

Lab I & Lab II

Send by emailPDF version

Lab I & Lab II - 22 m2

Laboratori mban 6-12 individë

6 Kompjutera (HP Z220, 8-16 GB RAM)

·         Video projektor, lidhje wireless me internet, flipchart, fotokopje dhe printim dokumentash (me një numër kopjesh të limituar të rënë dakort më parë)

·         Mirëmbajtje teknike

Të gjitha mjediset në Protik janë të pajisura me teknologjinë më të fundit.