Workshope

USAID Albania dhe DM Consulting Services organizuan më 16 tetor 2013 në ambjentet e Protik seminarin për Portalin e Turizmit Shqiptar (www.albaniantourism.com). 

Category: Trajnime, Category: Workshope
Event Date: 16/10/2013 - 10:00am

Nga 6-7 marsi 2013, në ambientet e Protik, "Deloitte", në bashkëpunim me “Albanian Union Bank” organizoi një seminar mbi "Menaxhimin e Zhvillimit të Biznesit”.

Category: Workshope
Event Date: 06/03/2013 - 1:00pm

Në shkurt në datat 21-22 25-26, 2013, në ambientet e Protik, Dr.Pen

Category: Workshope
Event Date: 21/02/2013 - 9:00am

Më 28-29 janar 2013, në ambientet e Protik, Microsoft në bashkëpuni

Category: Microsoft Friday, Category: Workshope
Event Date: 28/01/2013 - 10:30am