Trajnime

This technical course will give students an overview of the operating system program files and data files. Students will be able to install different images of operating systems.

Category: Trajnime
Event Date: 30/06/2015 - 11:30am

Protik ICT Resource Center in collaboration with Semos Education will offer ICT professionals with the technical skills required to write basic Transact-SQL queries for Microsoft SQL Server 2014.

Category: Trajnime
Event Date: 28/06/2015 - 4:00pm

Protik ICT Resource Center in collaboration with Semos Education will  offer this technical course to implement a data warehouse platform to support a Business Intelligence solution.

Category: Trajnime
Event Date: 22/06/2015 - 9:00am

Ky trajnim ofron një hyrje në bazat e pajisjeve kompjuterike dhe software të nevojshme për të ndihmuar dhe për të përmbushur kërkesën në rritje për profesionistëve IT të një niveli fillestar.

Category: Trajnime
Event Date: 20/02/2015 - 10:00am

REC do të organizojë një trajnim tre ditor me përfaqësues nga OJF-t mjedisore me temë "Komunikimi dhe marrëdhënia me median".

Category: Trajnime
Event Date: 06/03/2014 - 9:00am

Pages