Microsoft Friday

Microsoft Albania do të organizojë në Protik konkursin Imagine Cup, i cili është një konkurs i përvitshëm që organizohet dhe sponsorizohet nga Microsoft.

Category: Konkurse, Category: Microsoft Friday
Event Date: 21/03/2014 - 9:30am

Forumi i përvitshëm i mësuesve inovatorë do të organizohet në ambjentet e Protik. Ky aktivitet do të organizohet nga Microsoft Albania në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit.  

Category: Microsoft Friday
Event Date: 28/02/2014 - 9:00am

Në qershor 2013, Microsoft, në bashkëpunim me Protik dhe partnerë të tjerë, organizuan Microsoft Friday, e cila do të kthehet në një aktivitet periodik.

Category: Microsoft Friday
Event Date: 03/12/2013 - 3:00pm

Më 18 qershor 2013, në ambientet e Protik, Microsoft Albania në bashkëpunim me Institutin e Zhvillimit të Edukimit në Shqipëri, organizoi një konferencë mbi "Rolin e TIK në sektorin e edukimit". Përdorimi i TIK në se

Category: Microsoft Friday
Event Date: 18/06/2013 - 1:00pm

Më 17 maj 2013, në mjediset e Protik, Microsoft Albania, MASH dhe Fondacioni Ivanaj organizuan konkursin "Kupa Kodu". Ky konkurs synonte të nxiste interesin e fëmijëve në eksplorimin një karrierë në shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë.

Category: Konkurse, Category: Microsoft Friday
Event Date: 17/05/2013 - 2:00pm

Pages